Jeseníky

Celou oblast Jeseníků netvoří jen několik známých hor a zimních středisek. Rozkládá se na ploše 3600 kilometrů čtverečních. Jeseníky zahrnují oblast Hrubého a Nízkého Jeseníku, Rychlebských hor, Králického Sněžníku a území Zlatohorské a Hanušovické vrchoviny. Dominantou je Hrubý Jeseník s nejvyššími vrcholy Pradědu (1492) a Vysokou holí (1464).

Chráněná krajinná oblast o rozloze 740 km2 zaujímá téměř celé území Hrubého Jeseníku. Rozsáhlé horské území s hlubokými lesními komplexy je dnes pokryto většinou druhotnými smrkovými lesy. Původní převážně bukojedlové porosty se dnes vyskytují v ojedinělých lokalitách, které jsou většinou chráněnými přírodními rezervacemi. Horní hranice lesa dosahuje až 1300 m, vyšší polohy zaujímají horské louky. 

Vhodné klimatické podmínky umožnily vznik rašelinišť se svéráznou květenou. Největší severomoravské rašeliniště se spoustou jezírek se nachází v přírodní rezervaci Rejvíz, přístupné pouze v letní sezóně. 

Kromě zachovalé přírody představuje oblast Jeseníků důležité vodohospodářské území. V oblasti Králického Sněžníku na jižním svahu hory Klepý se nachází uzel rozvodí tří moří, a to moře Severního, Baltského a Černého. Rozvodí mezi Baltským a Černým mořem probíhá hlavním hřebenem Hrubého Jeseníku.