Rejvíz

Rejvíz je označovaný znalci jako nejkouzelnější lokalita v Jeseníkách. Horská osada s cca 65 stálými obyvateli ležící na náhorní plošině uprostřed hlubokých lesů je velmi vhodná pro cykloturistiku, turistiku, běžky, procházky, houbaření, popř. i nenáročné sjezdové lyžování. Na Rejvíze se nachází řada přírodních skvostů, Národní přírodní rezervace Rejvíz je největším moravským rašeliništěm o rozloze 396.63 ha; 1.1.2005 byl Rejvíz vyhlášen vesnickou památkovou zónou – s ohledem na dochovanou dřevěnou lidovou architekturou převážně 19. století, nenarušenou nevhodnými dostavbami, typickou pro Jesenicko – roubený dům se svisle bedněným štítem a vyřezávanými barevnými šambránami kolem oken, ….(zdroj: odbor regionálního rozvoje MěÚ Jeseník).